Šikanovanie v školách (vedenie školy v. zamestnanec)

Autor: Ivan Švajlen | 19.1.2020 o 17:24 | Karma článku: 3,63 | Prečítané:  1332x

Šikanovanie zamestnancov (učiteľov, nepedagogických zamestnancov) zo strany vedenia školy dokáže nabrať naozaj obludné rozmery.

Kto pracoval v školstve, vie, že to pri niektorých ľuďoch z vedenia školy nie je med lízať. Hlavne nemať žiadny názor, nastaviť chrbát, skloniť hlavu s pokorou; – tak sa to dá nejako prežiť. Ja som taký nikdy nebol a nebudem. A apelujem aj na Váš zdravý rozum a odvahu byť konštruktívnym kritikom pomerov v školstve za hocakú cenu, lebo len vtedy sa niekam školstvo posunie. Ak ho začneme posúvať my, učitelia.

Ja považujem za šikanu aj to, že učitelia nedostanú na konci kalendárneho roka odmeny, aj keď je to nenárokovateľná zložka mzdy. Je mnoho škôl, v ktorých učitelia nedostali v decembri 2019 ani cent navyše, možno aj celý šk. rok. Chybu ale hľadajte u seba (je potrebné vedieť, ako sa financuje školstvo, pozrite môj predchádzajúci blog), potom môžete klásť riaditeľovi otázky, ako narába s financiami a konfrontovať ho s nimi. Vy máte nárok vedieť, s akým balíkom peňazí na kalendárny rok hospodári vaša škola.

ŠIKANOVANIE V ŠKOLÁCH DOKÁŽE NABRAŤ NAOZAJ OBLUDNÉ ROZMERY

Šikana alebo angl. „bullying“ je situácia, keď jeden alebo viacerí učitelia nepretržite počas určitého obdobia pociťujú, že sú terčom negatívnych činov od jednej alebo viacerých osôb (vedenie školy), pričom je pre nich obtiažne brániť sa voči takémuto správaniu. Šikana je opakované zdravie poškodzujúce konanie – ide o nepretržité prejavy agresívneho správania (krik, ba až vresk zo strany vedenia školy), ktoré sú mierené na konkrétnu osobu – učiteľa.

„Obeťou bossingu sa môže stať každý, ale najčastejšie človek, ktorý sa nejakým spôsobom odlišuje od iných, cudzinci, ľudia s postihnutím, málo sebavedomí ľudia alebo ľudia s prílišným sebavedomím vysielajúci signál, že môžu dosiahnuť čokoľvek a sú lepší ako ostatní.“

Bossing, čo je okrem agresívneho vystupovania aj psychický teror, ku ktorému dochádza na školách každodenne. Ide o zastrašovanie a znižovanie dôstojnosti pracovníka alebo pracovníkov zo strany nadriadeného, ktoré môže mať za následok fyzické, duševné, morálne alebo sociálne ublíženie. Agresor sa snaží o udržanie moci, jeho cieľom je narušiť pracovnú atmosféru a chuť pracovníka, a to buď preto, aby zdôraznil svoje hierarchické postavenie alebo preto, aby zamestnanec odišiel dobrovoľne bez toho, aby mu bola vyplatená finančná kompenzácia.

Niektorí jedinci reagujú kontraagresiou – voľne: nedá si skákať po hlave bráni sa a argumentuje. Iní ostávajú bezmocní – voľne: berú to veľmi odsbone, obeť má slzy na krajíčku, nie je schopná nič povedať ani urobiť, rozplače sa, nepríde na druhy deň do školy (práce), odíde uprostred pracovnej doby z pracoviska, vyhráža sa, že to povie médiám. Ďalší to berú ako mentálny tréning – nonšalantne – voľne: ignoruje to, obeť ostáva chladná, pokojná, snaží sa byť nad vecou, správa sa nevšímavo, neberie tyranizátora vážne.

Skutky, počas ktorých dochádza k bossingu, často pozostávajú zo správania, ktoré sa uskutočňuje každý deň a bez škôd. Tieto činy sa stávajú bossingom až svojou frekvenciou a neprestajným výskytom. Týmito činmi sa má poškodiť vážnosť (úcta) obete, alebo sa má narušiť komunikácia s obeťou, alebo sa má sabotovať realizácia jej pracovných úloh, resp. aspoň ich sťaženie. Týka sa situácií, v ktorých psychoteror zapríčiňuje psychické problémy.

Rozdiel medzi konfliktom a psychoterorom nie je v tom, čo sa robí, alebo ako sa robí, ale v tom, ako dlho sa to deje.

Súčasťou bossingu je aj defaming – znamená zosmiešnenie, ohováranie, znevažovanie. Je to otvoreny a neférový útok na povesť jednotlivca. Najčastejší prípad v školstve.

Prejavy šikany sú zadávanie väčšieho množstva práce ako ostatným, zadávanie nesplniteľných alebo nezmyselných úloh, neustále kritizovanie, posmešky upozorňovanie na všetky chyby, zatajovanie informácií dôležitých na výkon práce, ohováranie, šírenie nepravdivých informácií a vyčleňovanie z kolektívu a ďalšie.

VEĎ O NIČ INÉ NEJDE, LEN VÁS VYŠTVAŤ.

Nadriadený obmedzuje vaše možnosti vyjadriť sa (niečo povedať), neustále ste prerušovaný/á, kolegovia obmedzujú vaše možnosti vyjadriť sa, ste terčom nadávok a kriku, vaša práca je neustále kritizovaná, ústne alebo písomne sa vám vyhrážajú, upierajú vám kontakt prostredníctvom znevažujúcich pohľadov a gest...

Nadriadený s vami nehovorí, nemáte možnosť s ním hovoriť, sedíte v miestnosti, ktorá je ďaleko od vašich kolegov, zaobchádzajú s vami ako keby ste boli/a vzduch.

Nadriadení spolu so spriaznenými kolegami za vaším chrbtom o vás šíria „zlé reči“, ohovárajú vás, zosmiešňujú vás, podozrievajú vás, že nie ste duševne celkom v poriadku, máte sa nechať vyšetriť psychiatrom, robia si vtipy a žartujú na adresu vášho postihnutia, napodobňujú vašu chôdzu, hlas alebo gestá s cieľom zosmiešniť vás, robia si žarty na váš účet, napadajú vaše politické alebo náboženské presvedčenie, nútia vás vykonávať práce, ktoré zraňujú vaše sebavedomie.

Nadriadení vám nezadávajú žiadne pracovné úlohy, alebo vám upierajú činnosť na pracovisku takým spôsobom, že si svoje pracovné úlohy nemôžete ani sám vymýšľať; dostávate nezmyselné pracovné úlohy alebo úlohy, ktoré sú hlboko pod úrovňou vašich zručností a možností; dostávate stále nové úlohy alebo ťažko splniteľné úlohy; dostávate úlohy prevyšujúce vašu kvalifikáciu s úmyslom, aby bola preukázaná vaša neschopnosť, alebo aby ste sa blamovali.

NÁSLEDKY ŠIKANY

– zdravotné problémy (bolesti hlavy, žalúdočné problémy, nespavosť, zníženie imunity, psychické problémy),

– znížená výkonnosť, práceneschopnosť zamestnanca, výpoveď zamestnanca

– vplyv na súkromie, rodinný život.

NEEXISTUJE ZÁKON, KTORÝ BY SAMOSTATNE RIEŠIL ŠIKANU NA PRACOVISKU!

Chráni nás: (tu by som dal úvodzovky)

– Ústava – čl. 36 – Právo zamestnancov na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky;

– čl. 12 – Zákaz diskriminácie,

– čl. 19 - Právo na ľudskú dôstojnosť,

– čl. 2 a §13 Zákonníka práce,

– antidiskriminačný zákon – obťažovanie ako samostatná forma diskriminácie.

PREČÍTAJTE SI „MOŽNOSTI RIEŠENIA“

– využitie zákonnej normy,

– nájdenie pomoci v „nejakej“ inštitúcii,

– hľadanie opory v tzv. Etickom kódexe,

– hľadanie pomoci výlučne zákonnou cestou bez bližšej konkretizácie,

– uprednostnenie únikovej stratégie, t.j. buď určitú dobu vyčkávať, a potom si hľadať iné zamestnanie, alebo zmenu pracoviska výpoveďou realizovať okamžite pri prvých náznakoch takéhoto správania voči svojej osobe.

– situáciu vôbec neriešiť, radšej trpieť a dúfať, že sa to nejako vyrieši bez zásahu či aktivity (Fuchsová, 2007).

SÚDNA OCHRANA

1. Na súde sa môže domáhať svojich práv každý, kto sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania.

2. Platí obrátené dôkazné bremeno.

3. Možno sa domáhať: upustenia od konania porušujúceho zásadu rovnakého zaobchádzania, poskytnutia primeraného zadosťučinenia, náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch, ak by sa primerané zadosťučinenie javilo ako nedostačujúce

PROBLÉMY S ÚČINNOU OBRANOU OBETE

1. Dôkazná núdza (nedostatok listinných dôkazov, strach ostatných zamestnancov svedčiť)

2. Jednotlivé prejavy šikany samostatne môžu pôsobiť nevinne

3. Problematický mechanizmus riešenia sťažností na pracovisku.

3. Vyčíslenie konkrétnej sumy ako náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

RADY PRE OBEŤ

– zhromažďovať si dôkazy (mailovú komunikáciu, zapisovať si detaily a súvislosti v časovej osi),

– informovať o šikane zamestnávateľa formou sťažnosti,

– podnet na inšpektorát práce, SNSĽP,

– žaloba.

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU

Rovnosť šancí v školstve 

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť.  

Ďakujem.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?